Aanmeldingsformulier voor lidmaatschap AAS

Datum van aanmelding:
Achternaam: M/V:
Voorletters:
Roepnaam:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnr 1: Telefoonnr 2:
E-mail:
Naar bovenstaand email adres wordt een bevestiging verstuurd.
 
Bent u lid geweest van een andere schaakvereniging? Zo ja, welke:
Heeft u extern gespeeld? Zo ja welk bond en klasse:
Bond Klasse
 
Door lid te worden van AAS stemt u in met het gebruik van beeldmateriaal
ten behoeve van de promotie (website, krant, e.d.)
van de vereniging, zoals omschreven in ons privacystatement
 
Invuller geeft zich bij deze op als lid van schaakclub AAS

Attentie: De aanmelding is pas definitief nadat U een bevestiging heeft ontvangen van de voorzitter.

Soorten lidmaatschap:
Jeugdlid: wie op 1 september van het lopend seizoen jonger dan 18 jaar is.
Seniorlid: alle overige leden
Het seizoen loopt van 1 september t/m 31 augustus van het volgend jaar.