Agenda

Algemene Ledenvergadering

AAS 29 september 2023

 

 

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Ingekomen stukken
  4. Notulen vorig seizoen
  5. Jaarstukken
  6. Externe competitie
  7. Bestuurssamenstelling
  8. Kascommissie
  9. Rondvraag
  10. Sluiting