Verslag Algemene Ledenvergadering AAS 2 september 2022

Bij de Binding/doopsgezinde Kerk in Aalsmeer

Aanwezige leden:  Jeroen Cromsigt, Martin van Zaanen, Ben de Leur, Henk ven Leeuwen, Henk Noordhoek en Simon Groot

 

 • Opening
  Om 20.19 door Henk van Leeuwen
 • Mededelingen: Er hebben voor het komend seizoen 3 leden en 1 jeugdlid opgezegd.
 • Ingekomen stukken: Geen
 • Verslag ALV vorig seizoen: Goedgekeurd..
 • Jaarstukken:
  Externe Competitie: 1e was succesvol met 2de plaats in de 2de klasse KNSB, maar voor volgend jaar ziet het er somberder uit door het gaan naar de Capelse Schaakvereniging door Mark, Paul en Jeffrey. Als vervangers zijn gevonden Rob Latouwers, Marcel Mol en Jeroen Cromsigt.
  Financiën:
  Er is een klein verschil tussen de bankrekening en wat er in de boeken staat; dit wordt volgend jaar weggeboekt.
  Er is nog geen factuur van de doospgezinde kerk; zij hebben daar een nieuwe penningmeester.
  Daardoor dit jaar een positief saldo van 240,-. Voor volgend jaar is het daarom dubbel in de boeken genomen.
  Voor volgend jaar wordt er een bedrag van 250,- gereserveerd voor het Johnj-memoriam toernooi.
  Er wordt voor volgend jaar een verlies van 1000,- begroot; doordat er voldoende in kas is, hoeft de contributie niet verhoogd.
  Verslag Secretaris:
  geen opmerkingen.
  Verslag Jeugdleider: Er waren 18 jeugdleden in totaal.
  Mogelijk volgend jaar scholen langs gaan om jeugdleden te winnen.
 • Externe Competitie: Volgend jaar mogelijke 4 teams: AA1 in 2de klasse KNSB, AAS A en AAS B in de hoofdklasse, mogelijk handhaven wij een jeugdteam in de recreatie.
  Ben is teamleider van AAS 1, Simon van AAS A, Willem van AAS B en Henk van Leeuwen van AAS c.

 • Bestuur: Verkozen worden Ben als penningmeester en Henk van Leeuwen als Voorzitter voor 2 jaar.
 • Kascommissie: Jeroen Cromsigt en Willem Hensbergen hebben gecontroleerd en het akkoord bevonden. De vergadering verleend de penningmeester decharge.
 • Rondvraag:
  Jeroen: Om iets met online spelen meer te doen?
  Ben: Begin Corona mee begonnen, maar na 2 keer was er minder animo en zijn we er mee gestopt.
 • Sluiting: 21.14.


Bestuurssamenstelling voor volgend seizoen:

 

 

Aftredend en herkiesbaar:

Henk Noordhoek, Secretaris.

Simon Groot, Wedstrijdleider Extern